ZİRVELER MOTOR YENİLEME VE SİLİNDİR KAPAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MOTOR YENİLEME Untitled Document

Motor Yenileme

Motor Yenileme Nedir? 
Günümüzde çok hızla gelişen sanayi toplumunun ayrılmaz bir parçası ve önemli bir yatırım kalemi olan taşıt araçlarının kalbi sayılan motorlar çalışma koşullarına bağlı olarak aşınırlar ve yenilenme ihtiyacı ortaya çıkar. 
Motor yenileme çalışarak aşınmış bir motorun araç üretici firma spesifikasyonlarına uymayan parçalarının yenilenerek tekrar çalışmaya hazır hale getirilmesidir. 
Ülkemizde 10 milyondan fazla içten yanmalı motor olduğu gözönüne alındığında, Türkiye motor yenileme sektörünün büyüklüğü farkedilebilir. 

Motor Yenilemenin Önemi 
Motor yenileme bir yetkili servisinin dışarıya taşere ettiği maliyet yükü ve riski en yüksek işlemdir. 

Ülkemizde sayıları 1200’e yaklaşan motor ve silindir kapağı yenileme firmaları arasında makine parkı eksiksiz olan ve revizyon metodlarını bilinçli şekilde uygulayan firma sayısı çok azdır. Motor yenileme firmaları için 'uygulanması zorunlu' standartların bulunmaması ve yeni nesil motorların revizyonunda daha hassas toleransların gerekmesi kontrolsüz motor revizyonları ve arıza tekrarları ile sonuçlanmaktadır. 

- Motor yenileme firmalarının büyük çoğunluğu gerekli ekipmana sahip değildir. Bir başka deyişle birçok motor yenileme firması kendisine gelen motorun belirli parçalarını başka firmalara yönlendirmekte veya eksik revizyon yapmaktadır. 
- Kalibre edilmiş ekipman kullanan motor yenileme firmalarının oranı çok düşüktür. Bir başka deyişle yapılan ölçümlerin büyük çoğunluğunun doğruluğu şüphe taşımaktadır. 
- Yaklaşık 10.000 kişi çalışan sektörde üretici firmalardan eğitim alan motor yenileme firması sayısı çok azdır. Yeni üretilen motorların teknik değerleri ve yeni revizyon motorları hiçbir şekilde motor yenileme firmalarına ulaşmamamaktadır. 

Bu durum yetkili servislerde gerçekleşen motor yenileme işlemlerinde bilinçsizlik, düşük kalite ve kontrolsüz motor revizyonları ile sonuçlanmaktadır. 
Yetkili servislerde yaşanan motor revizyon problemleri para ve zaman kaybına, üretici firmanın imajının zedelenmesine, müşteri memnuniyetsizliğine ve müşteri kaybına neden olmaktadır 

Rektifiye edilen bir motor orjinal fabrika üretimi kadar sağlıklı olabilir mi? 
Rektifiye edilen bir motorun orjinal fabrika üretimi kadar sağlıklı olabilmesinin yolu revizyon esnasında orjinal fabrika üretim değerlerine göre işlenmesine, revizyon esnasında orjinal yedek parça kullanılmasına ve motorun montajının fabrika standartlarına göre gerçekleştirilmesine bağlıdır. 

Bir motor niye rektifiye edilir? 
Içten yanmalı motorlarda motorun hareketli parçaları birbirlerine sürterek zamanla aşınırlar. Bir süre sonra parçalar arasında yağ filminin muntazam oluşmaması, kompresyon kaçaklarının artması ve yağın yakıta aşırı miktarda karışarak yanması sonucu motor başlangıçta göstermiş olduğu performanstan uzaklaşır ve motorda güç düşmesi gözlenir. 
Rektifiye (daha doğrusu motor yenileme) esnasında motorun aşınmış parçaları orjinal fabrika üretimi değerleri doğrultusunda yenilenerek motor çalışmaya hazır hale getirilir. 

Bir motorun ne kadar yağ eksiltmesi normaldir? 
Içten yanmalı motorlarda yağın temel görevi motordaki toplam sürtünmeyi azaltmak ve sürtünen parçaları aşınmaya karşı korumaktır. Pistonlar, segmanlar ve motor bloğu arasında sürekli olarak bulunan bir miktar yağ motordaki her bir patlamada az bir miktarda yanar ve yanmış yağlar egzoz gazları ile birlikte motordan uzaklaştırılır. Bundan dolayı içten yanmalı motorların hepsi bir miktar yağ eksiltmektedir. 

Değişik çalışma koşulları için her bir patlamada yanma odasına ulaşacak yağın miktarı motor üretimi sırasında tasarlanır. Dolayısıyla bir motorun ideal yağ eksiltme miktarı ancak motor üreticisi firma tarafından açıklanabilir. 

Bununla birlikte birçok benzinli ve dizel motor için yağ eksiltme miktarının üst limiti 1 lt/1.000 km olarak kabul edilmektedir. 

Motorlarda gücü sağlayan hareketli parçalar olan pistonların yukarı aşağı (boxer motorlarda yatay yani sağa-sola) hareket ettiği silindir şeklindeki yuvalar. Motora güç sağlayan işlem olan ateşleme için hava ve yakıt karışımı silindire verilir, burada buji tarafından ateşlenir ve oluşan patlamanın gücüyle silindirin içindeki hareketi ileten parça olan piston aşağıya itilir. Aşağıya itilen piston da krank mili denilen ve diğer silindirlerdeki pistonların da bağlı olduğu bir mili döndürür. Bu mil, vites kutusu (şanzıman) yoluyla gücü tekerleklere aktarır.
Silindirler zamanla yıpranır, orjinaline en yakın biçimde firmamız tarafından yenileme işlemine tabi tutulur.